R E A D Y S O F T

Laster

Kassevindu

Kassevinduet består av 5 deler;

  • Ordrehode (A)
  • Varekategorier (B)
  • Skanning av strekkoder på produkter (C)
  • Vareliste (D)
  • Betal / Avbryt knapp (E)

Ordrehode(A)

Ordrehodet inneholder
* ordrenummer (eks. Ordre 285)
* Totalt ordrebeløp (eks. Total 370.00)
* sist innslått vare (eks. Cesar salat)
* antall som ble slått inn (eks. * 1)
Ordrehodet kan klikkes på for å åpne et nytt vindu for å se alle varelinjene som er slått inn.

Varekategorier(B)

Hver varekategori inneholder flere varer.

Klikk på en av kategoriene for å hente frem varene til denne kategorien i kassevinduet.

Dersom det er flere kategorier enn det det er plass til på skjermen kan du dra fingeren til høyre eller venstre på skjermen for å bla i kategoriene.

Skann produkt (C)

Dersom din kasse er ustyrt med strekkode leser og du skanner et produkt vil strekkoden leses inn her og produktet slås inn som salg i kassa

Varelista (D)

Her vises alle varene i den varekategorien (B) du har valgt.

Dersom det er flere varer enn det det er plass til på skjermen kan du dra fingeren opp eller ned for å bla i lista

Klikk på den varen du du ønsker å selge til kunden for å slå 1 stk. Du vil da se at dette vises i totalsummen og sist innslått vare under ordrehodet (A)

Betal / avslutt (E)

Dersom man har slått i varer og det vises en sum i ordrehodet (A) vil knappen nederst i vinduet være blå og man kan klikke på denne for å komme videre i betalingsprosessen.

Dersom man ikke har slått inn noen varer vil denne knappen være rød og det står avslutt på denne.

Powered by BetterDocs

Leave a Comment