R E A D Y S O F T

Laster

Hovedmenyen

Når du har logget inn vil du se hvilket firma du er logget inn på i venstre side over menyen (A). Her har du også et måneikon (B) for å endre fargeoppsettet på siden til mørk modus og et ikon for å logge av sidene (C).

I hovedmenyen (D) har du tilgang til det meste av oppsett og rapporter. Hvilke menyvalg som er tilgjengelig avhenger av hvilke tjenester du abbonerer på.

Øvers i vinduet finner du knapp (E) for å skule meny delene og en knapp for instillinger (F).

Link til denne brukermanualen (G) finnes på de fleste sidene i admin delen. DIsse knappene vil åpne brukermanuelt på den siden som omhandler funksjonen du er inne på.

Hovedsiden viser også en enkelt statistikk over salget.

Leave a Comment