R E A D Y S O F T

Laster

Innloggin i ReadyPOS App’en

Skriv inn brukernavn (A) og Passord (B) som du har mottatt for innlogging i APP’en. Klikk deretter “Logg inn” knappen for å starte programmet.

Leave a Comment