R E A D Y S O F T

Laster

Personvern og informasjonskapsler


ReadySOFT tar ditt personvern på alvor.

f_img
f_img

READYSOFT AS er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger som beskrevet i denne personvernerklæringen.

I denne personvernerklæringen forklarer vi hva slags personopplysninger vi lagrer og hvordan vi behandler de. Denne personvernerklæringen gjelder for: readysoft.no

Personopplysninger vi samler inn og behandler

Vi behandler følgende kategorier av personopplysninger:

Kontaktinformasjon: Adresse, telefonnummer, epostadresse

Kundeaktivitet: Lese- og handlingshistorikk fra app, nettsider eller elektronisk kommunikasjon vi sender ut. Samt teknisk informasjon om enhetene du bruker.

Personopplysningene samles inn direkte fra deg gjennom informasjon du oppgir til oss og i forbindelse med at du bruker våre tjenester og produkter.

Hvordan vi bruker personopplysningene

Tilpasset brukeropplevelse

Vi tilpasser brukeropplevelsen og kommunikasjonen til ditt kundeforhold og dette bruker vi personopplysninger til. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er vår berettigede interesse.

Salg og markedsføring

Vi bruker personopplysninger i forbindelse med salg og markedsføring av våre produkter og tjenester, for eksempel ved at du mottar epost fra oss. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er vår berettigede interesse. Du har mulighet å reservere deg fra deler av denne behandlingen ved å, for eksempel, reservere deg fra å motta epost fra oss. I tillegg til dette kan vi også be deg om samtykke til å bruke dine personopplysninger til såkalt profilering, hvor vi utleder interesser og behov på bakgrunn av dine personopplysninger. Hensikten med profilering vil være at markedsføringen vår skal bli mer relevant.

Dine rettigheter

Dersom du ønsker å utøve noen av dine rettigheter, ta kontakt med oss på post@readysoft.no.

Rett til innsyn i egne opplysninger

Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg. Ta kontakt på epostadressen ovenfor for å bruke innsynsretten din.

Rett til korrigering av personopplysninger

Du har rett til å be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende.

Retten til sletting av personopplysninger

Du har rett til å få dine personopplysninger slettet uten ugrunnet opphold. Du kan derfor når som helst be oss slette opplysninger om deg selv. Men merk at informasjon som vi er pålagt beholde av hensyn til andre rettslige forpliktelser (som for eksempel bokføringsloven) ikke vil bli slettet.

Begrensning av behandling av personopplysninger

I noen situasjoner kan du også be oss begrense behandlingen av opplysninger om deg. Dette gjør du ved å administrere samtykker eller reservasjoner i våre løsninger.

Protestere mot en behandling av personopplysninger

Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i våre oppgaver eller på bakgrunn av en interesseavveining, har du rett til å protestere på vår behandling av opplysninger om deg. Dette gjør du ved å administrere samtykker eller reservasjoner i våre løsninger.

Dataportabilitet

Du har rett til å få utlevert dine personopplysninger i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format. Ta kontakt på epostadressen ovenfor for å få utlevert dine personopplysninger.

Du kan klage på vår behandling av personopplysninger

Vi håper du vil si ifra dersom du mener vi ikke overholder reglene i personopplysningsloven. Si da gjerne først i fra gjennom den kontakten eller kanalen du allerede har etablert med oss. Du kan også klage over vår behandling av personopplysninger. Dette gjør du til Datatilsynet.

Denne personvernerklæringen er basert på en mal for personvernerklæring fra gdprcontrol.no

Nødvendig informasjonskapsler

Nødvendige informasjonskapsler er nødvendige for å aktivere de grunnleggende funksjonene på dette nettstedet, for eksempel å gi sikker pålogging eller å justere samtykkepreferansene dine. Disse informasjonskapslene lagrer ingen personlig identifiserbar data.

informasjonskapsler Varighet Beskrivelse
cookieyes-consent 1 år CookieYes setter denne informasjonskapselen til å huske brukernes samtykkepreferanser slik at deres preferanser blir respektert ved senere besøk på dette nettstedet. Den samler ikke inn eller lagrer noen personlig informasjon om besøkende på nettstedet.
_GRECAPTCHA 6 mnd Google Recaptcha-tjenesten setter denne informasjonskapselen til å identifisere roboter for å beskytte nettstedet mot ondsinnede spam-angrep.
wpEmojiSettingsSupports økt WordPress setter denne informasjonskapselen når en bruker samhandler med emojier på et WordPress-nettsted. Det hjelper med å avgjøre om brukerens nettleser kan vise emojier riktig.